KONKANCATHOLIC

Konkani Articles

ಮಂಗ್ಳುರ್: ದಿವೊ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ!

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚಾ 4 ವರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ಚಾ 8 ವರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ‘ದಿವೊ’ ಸಚಿತ್ರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೊ. ಸಾಂಜೆಚಾ 4 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 4.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಜಾತಚ್ 4.30 ವರಾಂಚೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ರೋಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭ..

Food & Recipe