KONKANCATHOLIC

ಮಂಗ್ಳುರ್: ದಿವೊ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ!

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚಾ 4 ವರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ಚಾ 8 ವರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ‘ದಿವೊ’ ಸಚಿತ್ರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೊ. 

ಸಾಂಜೆಚಾ 4 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 4.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಜಾತಚ್ 4.30 ವರಾಂಚೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ರೋಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಶಾಳೆಚಾ ಆನಿ ಕಾಲೆಜ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್’ ಹೆಂ ದೆ| ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಚ್ ಮಾನಾಚಾ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ವೇದಿರ್ ಬಸ್ಕಾ ದಿಲಿ. ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರಾನ್ ಸ್ವಾಗತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿವೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊನ್ ದಿವೊ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.ನಂತರ್ ಮಾನಾಚಾ ಸೈರ್ಯಾಂಚಿ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ವಳಖ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿವೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನಾಚಾ ಸೈರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ ತರ್ ‘ದಿವೊ’ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರುನ್ ದಿವೊಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ. 

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದುಬಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಲಾಗು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೂಲಿ ರೆಗ್ರ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ರದ್ದ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತರೀ ತಾಣೆಂ ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದಿವೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಫುಲ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ ರೆಮೊನಾ ವಿವೆಟಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಭರತ್ ನಾಟ್ಯಮ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಲೆಂ. 

ನಿಮಾಣೆ ಸರ್ವಾಂನಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ‘ಕಂತಾರ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ರುಚ್ಲೆಂ ಕೀ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ಯಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. 

ಸಗ್ಳೆಂ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆ. 

Leave Your Comment